นายศรัณรักษ์ ประสานพรรณ์ ประธานบริหาร โครงการหมู่บ้านเดอะเซนโทรวัน พานทอง และ พลเอกโชคดี เกตสัมพันธ์ ประธานที่ปรึกษาโครงการ เข้าพบ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
พร้อมพูดคุยอย่างกันเอง ด้
นายศรัณรักษ์ ประสานพรรณ์ ประธานบริหาร โครงการหมู่บ้านเดอะเซนโทรวัน พานทอง
และ พลเอกโชคดี เกตสัมพันธ์ ประธานที่ปรึกษาโครงการ เข้าพบ พล.ต.ต. ธวัชเกียรติ  จินดาควรสนอง ผบก.ภ. จว ชลบุรี
ขอขอบคุณ ที่ดูแลโค